Výzkum a vývoj CNC strojů v rámci OPPIK Aplikace VI. Výzva

 

Výzkum a vývoj CNC strojů v rámci  OPPIK Aplikace VI. VýzvaEU

OPPIK Aplikace VI. výzva č. projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015598  


Výzkum a vývoj CNC strojů pro dělení kovů plazmovými a laserovými zdroji. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost na trhu výroby CNC laserových řezacích strojů v oblasti termického dělení materiálů. 

Projekt je zaměřen na oblasti:

  1. Externí programování řídicího systému

  2. Speciální výpočty a konzultace

  3. Výroba prototypu

 EU  

 

 

 

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU  A OBCHODU